Zasady

Wybierając jeden z pakietów premiowanych inne promocje przypisane do poszczególnych produktów, wybieranych przy sporządzaniu zamówienia nie będą brane pod uwage obowiązuje promocja przypisana do danego pakietu.

Tworząc zamówienie nie wybierając żadnego z pakietów premiowanych, każda z wybranych promocji przypisanych do poszczególnych produktów, dodawanych do zamówienia obowiązuje.